Så här fungerar din prenumeration Som ny prenumerant får du din beställda tidning som introduktionserbjudande ca 3 veckor efter din beställning. Efter introduktionserbjudandet får du automatiskt ett nytt band i serien var 6:e vecka. Det är fråga om en tillsvidareprenumeration. Serien består av totalt 12 band. Vi reserverar oss för pris-, moms- och portoändringar, utsålda och försenade varor samt ändringar av prenumerationsvillkoren. Prenumerationserbjudanden gäller inte i utlandet. Vi förbehåller oss rätten att godkänna varje beställning. Om du är under 18 år behöver vi en skriftlig beställning med förälders/vårdnadshavares underskrift. Om en försändelse skadas under leveransen ber vi dig kontakta Kundtjänst så att vi kan skicka dig en ny. Betalning Betalning ska ske via det inbetalningskort som skickas ut tillsammans med boken. Om du är registrerad för autogiro eller automatisk kortbetalning, framgår det av inbetalningskortet. Vi reserverar oss för eventuellt uttag av avgift vid betalning med inbetalningskort. Kontakta din bank om du vill anmäla dig till E-faktura. Vid utebliven betalning tillkommer en påminnelseavgift – som mest i enlighet med den vid var tid gällande lag. Om du returnerar din bok måste du ändå betala för den. Ångerrätt Du kan enligt konsumentköplagen ångra det ingångna avtalet utan motivering inom 14 dagar. Ångerrätten upphör 14 dagar efter den dag du mottagit ditt första band. Om du vill ångra avtalet, ska du meddela oss att du ångrat avtalet. Du kan t.ex. ångra det ingångna avtalet genom att logga in på www.kundtjanst.nu, där du under menyalternativet ”Kontakta kundtjänst” eller under ”Frågor och svar” hittar ångerblanketten som du kan fylla i och skicka in till oss. Ångerrätten gäller om du skickar oss ditt meddelande innan tidsfristen löpt ut. Om du redan mottagit boken, ska du returnera den till oss utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter det att du meddelat oss att du vill utnyttja din ångerrätt. Du måste själv betala kostnaderna (porto) för returneringen av boken. Om du vill ha kvitto på att du ångrat dig i tid, kan du t.ex. skicka ett rekommenderat brev till Kundtjänst, 205 05 Malmö, och sedan spara postkvittot. Du kan bara ångra avtalet om du kan returnera den mottagna boken till oss i obruten förpackning. Om du utnyttjar din ångerrätt, återbetalar vi alla inbetalningar du gjort till oss, inklusive leveranskostnader. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från det datum då vi fick ditt meddelande om att du vill ångra det ingångna avtalet. Vi kan hålla inne återbetalningen fram till dess att vi fått boken i retur eller till dess att du har visat upp dokumentation på att du har returnerat boken. Behandling av personuppgifter Bonnierkoncernen (där Vetenskapens nya värld ingår) håller ett register över koncernens kunder och användare som har registrerat sig eller köpt något hos Bonnier. Registret innehåller personuppgifter som namn, personnummer, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, leverans- och betalnings- och inköpsuppgifter, profilering baserad på adress, samt uppgifter baserade på användning av digitala tjänster. Uppgifterna används av Bonnier för fakturering, information och leverans av produkter, samt marknadsföring och som underlag för statistik och produktutveckling. Uppgifterna kan ligga till grund för att Bonnier, och i förekommande fall våra samarbetspartners, ska kunna anpassa innehåll, annonser och erbjudanden. Uppgifterna analyseras och grupperas inför urval, prioritering och planering av kontakter med kunden/användaren. Till uppgifterna kopplas en eller flera markörer om vilken typ av anpassning av webbtjänster och marknadskommunikation som riktas mot användaren, så kallad profilering. Ändring av dina uppgifter och prenumerationen Ändring av din adress, e-postadress och betalningsperiod samt uppsägning och anmälan till automatisk kortbetalning eller autogiro m.m. gör du enklast på www.kundtjanst.nu. Ändring av e-post och adress ska göras omgående. Om du inte meddelat oss din nya adress och därför inte fått din bok, eftersänds den efter att du kontaktat oss, varvid du får stå för portokostnaderna. Du kan när som helst säga upp din prenumeration – vi måste dock ha din uppsägning senast 5 dagar efter att du mottagit din senaste bok. Om din uppsägning ska gälla från en annan tidpunkt och om du önskar återbetalning av ett redan inbetalat belopp, ber vi dig kontakta kundtjänst. Utebliven betalning betraktas inte som en uppsägning. Kontakt Du kan kontakta oss via www.kundtjanst.nu eller på telefon måndag till fredag kl. 8–18, om du vill ha personlig betjäning, eller ringa till vår automatiska dygnetruntservice. Kundtjänst www.kundtjanst.nu Tel. 08-555 454 61   Bonnier Publications International AS Organisationsnummer 977041066