Prenumerationsvillkor för Illustrerad Vetenskap

Så här fungerar din prenumeration
Illustrerad Vetenskap skickas ut portofritt på utgivningsdagen och utkommer 18 gånger om året. Om det ingår en extra vara i ditt erbjudande, skickas denna separat 2 veckor efter att vi har registrerat din betalning, om inget annat anges i erbjudandet. Det är fråga om en tillsvidareprenumeration. Vi reserverar oss för pris-, moms- och portoändringar, utsålda och försenade varor samt ändringar av prenumerationsvillkoren. Information om ändringar, till exempel prishöjningar, ges i tidningens kolofon eller i ett särskilt brev/e-brev. Prenumerationserbjudanden gäller inte i utlandet. Illustrerad Vetenskap förbehåller sig rätten att godkänna varje beställning. Om du är under 18 år behöver vi en skriftlig beställning med förälders/vårdnadshavares underskrift. Reklam från Bonnier och våra samarbetspartner i form av lösa och fasta insticksblad kan förekomma och betraktas som en del av tidningen och kan inte väljas bort.

Så här fungerar en beställning av presentkort
Första tidningen skickas till mottagaren senast en månad efter inlösen av presentkortet. Leveransen av tidningar upphör automatiskt efter att sista tidningen skickats ut. I bekräftelsemejlet finns en länk till presentkortet, som kan skrivas ut. I mejlet får du information om inlösen, och informationen framgår också på presentkortet. Beloppet på köpet av presentkortet dras från kortet strax efter beställningen.

Betalning
Betalning ska ske via det inbetalningskort som skickas ut tillsammans med tidningen. Om du är registrerad för autogiro eller automatisk kortbetalning, framgår det av inbetalningskortet. Vi reserverar oss för eventuellt uttag av avgift vid betalning med inbetalningskort. Kontakta din bank om du vill anmäla dig till E-faktura. När du anmäler dig till e-faktura övergår du automatiskt till kvartalsbetalning, såvida du inte redan betalar halvårs- eller helårsvis. Vid utebliven betalning tillkommer en påminnelseavgift – som mest i enlighet med den vid var tid gällande lag. Om du returnerar din tidning måste du ändå betala för den.

Ångerrätt
Du kan enligt konsumentköplagen ångra det ingångna avtalet utan motivering inom 14 dagar. Ångerrätten upphör 14 dagar efter den dag du mottagit din första tidning. Om du vill ångra avtalet, ska du meddela oss att du ångrat avtalet. Du kan t.ex. ångra det ingångna avtalet genom att logga in på www.kundtjanst.nu, där du under menyalternativet ”Kontakta kundtjänst” eller under ”Frågor och svar” hittar ångerblanketten som du kan fylla i och skicka in till oss. Ångerrätten gäller om du skickar oss ditt meddelande innan tidsfristen löpt ut.

Om du redan mottagit tidningen, ska du returnera den till oss utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter det att du meddelat oss att du vill utnyttja din ångerrätt. Du måste själv betala kostnaderna (porto) för returneringen av tidningen. Om du vill ha kvitto på att du ångrat dig i tid, kan du t.ex. skicka ett rekommenderat brev till Kundtjänst, 205 05 Malmö, och sedan spara postkvittot. Du kan bara ångra avtalet om du kan returnera den mottagna tidningen till oss i obruten förpackning.

Om du utnyttjar din ångerrätt, återbetalar vi alla inbetalningar du gjort till oss, inklusive leveranskostnader. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från det datum då vi fick ditt meddelande om att du vill ångra det ingångna avtalet. Vi kan hålla inne återbetalningen fram till dess att vi fått tidningen och ev. extra vara i retur eller till dess att du har visat upp dokumentation på att du har returnerat tidningen och ev. vara.

Behandling av personuppgifter
Bonnierkoncernen (där Illustrerad Vetenskap ingår) håller ett register över koncernens kunder och användare som har registrerat sig eller köpt något hos Bonnier. Registret innehåller personuppgifter som namn, personnummer, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, leverans- och betalnings- och inköpsuppgifter, profilering baserad på adress, samt uppgifter baserade på användning av digitala tjänster. Uppgifterna används av Bonnier för fakturering, information och leverans av produkter, samt marknadsföring och som underlag för statistik och produktutveckling. Uppgifterna kan ligga till grund för att Bonnier, och i förekommande fall våra samarbetspartners, ska kunna anpassa innehåll, annonser och erbjudanden. Uppgifterna analyseras och grupperas inför urval, prioritering och planering av kontakter med kunden/användaren. Till uppgifterna kopplas en eller flera markörer om vilken typ av anpassning av webbtjänster och marknadskommunikation som riktas mot användaren, så kallad profilering.

Ändring av dina uppgifter och prenumerationen
Ändring av din adress, e-postadress och betalningsperiod samt anmälan till automatisk kortbetalning eller autogiro m.m. gör du enklast på www.kundtjanst.nu. Ändring av e-post och adress ska göras omgående. Om du inte meddelat oss din nya adress och därför inte fått din tidning, eftersänds den efter att du kontaktat oss, varvid du får stå för portokostnaderna.

Du kan när som helst säga upp din prenumeration. Om du mottagit första tidningen i ditt introduktionserbjudande eller om första tidningen är på väg till din adress, så träder din uppsägning i kraft efter att du mottagit samtliga tidningar i ditt erbjudande. En uppsägning som du gör efter att du mottagit ditt introduktionserbjudande måste vi ha senast 5 dagar efter att du mottagit din senaste tidning, så att vi inte skickar dig några fler. Om du betalat i förskott gäller din uppsägning från utgången av den period som du betalat för. Om din uppsägning ska gälla från en annan tidpunkt och om du önskar återbetalning av ett redan inbetalat belopp, ber vi dig kontakta kundtjänst. Utebliven betalning betraktas inte som en uppsägning.

Kontakt
Du kan kontakta oss via www.kundtjanst.nu eller på telefon måndag till fredag kl. 8–18, om du vill ha personlig betjäning, eller ringa till vår automatiska dygnetruntservice.

Illustrerad Vetenskap
Kundtjänst
www.kundtjanst.nu
Tel. 08-555 454 05

Bonnier Publications International AS
Organisationsnummer 977041066