Ja tack!

 

  • Första DVD:en för 1:00 + 19:00 i porto och exp. Totalt 20:00. 
  • Efter introduktionserbjudandet fortsätter prenumerationen löpande. 
  • Betalningen på 149:50 + 39:50 i porto och expedition, totalt 189:00, sker vid leveransen var sjätte vecka.

 

Adress
Betalning

Välj betalningsform