Prenumerationsvillkor för National Geographic

Så här fungerar din prenumeration
National Geographic skickas ut portofritt på utgivningsdagen och utkommer 13 gånger om året. Om det ingår en extra vara i ditt erbjudande, skickas denna separat 2 veckor efter att vi har registrerat din betalning, om inget annat anges i erbjudandet. Det är fråga om en tillsvidareprenumeration. Vi reserverar oss för pris-, moms- och portoändringar, utsålda och försenade varor samt ändringar av prenumerationsvillkoren. Prenumerationserbjudanden gäller inte i utlandet. National Geographic förbehåller sig rätten att godkänna varje beställning. Om du är under 18 år behöver vi en skriftlig beställning med förälders/vårdnadshavares underskrift. Reklam från Bonnier och våra samarbetspartner i form av lösa och fasta insticksblad kan förekomma och betraktas som en del av tidningen och kan inte väljas bort.

Så här fungerar din beställning av presentkort
Första tidningen skickas till mottagaren senast en månad efter beställningen och utskicken upphör automatiskt efter att sista tidningen skickats ut. I bekräftelsemejlet finns en länk till presentkortet, som kan skrivas ut. Du får information om inlösen i mejlet – information som även finns på presentkortet. Vi skickar ett inbetalningskort till den adress som du uppgav vid beställningen, förutsatt att du inte betalade i förskott med betalkort då du gjorde din beställning. Har du några frågor kan du kontakta kundtjänst via www.kundtjanst.nu eller på tel. 08-555 454 00.

Betalning
Betalning ska ske via det inbetalningskort som skickas ut tillsammans med tidningen. Om du är registrerad för autogiro eller automatisk kortbetalning, framgår det av inbetalningskortet. Vi reserverar oss för eventuellt uttag av avgift vid betalning med inbetalningskort. Kontakta din bank om du vill anmäla dig till E-faktura. När du anmäler dig till e-faktura övergår du automatiskt till kvartalsbetalning, såvida du inte redan betalar halvårs- eller helårsvis. Vid utebliven betalning tillkommer en påminnelseavgift – som mest i enlighet med den vid var tid gällande lag. Om du returnerar din tidning måste du ändå betala för den.

Ångerrätt
Du kan enligt konsumentköplagen ångra det ingångna avtalet utan motivering inom 14 dagar. Ångerrätten upphör 14 dagar efter den dag du mottagit din första tidning. Om du vill ångra avtalet, ska du meddela oss att du ångrat avtalet. Du kan t.ex. ångra det ingångna avtalet genom att logga in på www.kundtjanst.nu, där du under menyalternativet ”Kontakta kundtjänst” eller under ”Frågor och svar” hittar ångerblanketten som du kan fylla i och skicka in till oss. Ångerrätten gäller om du skickar oss ditt meddelande innan tidsfristen löpt ut.

Om du redan mottagit tidningen, ska du returnera den till oss utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter det att du meddelat oss att du vill utnyttja din ångerrätt. Du måste själv betala kostnaderna (porto) för returneringen av tidningen. Om du vill ha kvitto på att du ångrat dig i tid, kan du t.ex. skicka ett rekommenderat brev till Kundtjänst, 205 05 Malmö, och sedan spara postkvittot. Du kan bara ångra avtalet om du kan returnera den mottagna tidningen till oss i obruten förpackning.

Om du utnyttjar din ångerrätt, återbetalar vi alla inbetalningar du gjort till oss, inklusive leveranskostnader. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från det datum då vi fick ditt meddelande om att du vill ångra det ingångna avtalet. Vi kan hålla inne återbetalningen fram till dess att vi fått tidningen och ev. extra vara i retur eller till dess att du har visat upp dokumentation på att du har returnerat tidningen och ev. vara.

Behandling av personuppgifter
Bonnierkoncernen (där National Geographic ingår) håller ett register över koncernens kunder och användare som har registrerat sig eller köpt något hos Bonnier. Registret innehåller personuppgifter som namn, personnummer, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, leverans- och betalnings- och inköpsuppgifter, profilering baserad på adress, samt uppgifter baserade på användning av digitala tjänster. Uppgifterna används av Bonnier för fakturering, information och leverans av produkter, samt marknadsföring och som underlag för statistik och produktutveckling. Uppgifterna kan ligga till grund för att Bonnier, och i förekommande fall våra samarbetspartners, ska kunna anpassa innehåll, annonser och erbjudanden. Uppgifterna analyseras och grupperas inför urval, prioritering och planering av kontakter med kunden/användaren. Till uppgifterna kopplas en eller flera markörer om vilken typ av anpassning av webbtjänster och marknadskommunikation som riktas mot användaren, så kallad profilering. Bonniers kunder och registrerade användare samtycker till att marknadsföring kan ske via post, telefon, eller e-post och sms samt andra digitala kanaler. Marknadsföring via e-post och sms regleras i marknadsföringslagen. Personuppgifter kan lämnas ut till Bonniers samarbetspartners. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Alla användare har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag. Registerutdrag kan också begäras från National Geographic leveransregister, där detaljerade uppgifter finns om din prenumeration/medlemskap. Där kan man också spärra uppgifterna mot marknadsföring. Personuppgifter sparas under den tid man har en pågående användarrelation och en tid därefter, eller i enlighet med lämnat samtycke. Samtycket är giltigt till dess användaren själv säger upp det, och upphör inte om tjänsten inte nyttjas och samtycket är heller inte beroende av eventuella köp av produkter.

Ändring av dina uppgifter och prenumerationen
Ändring av din adress, e-postadress och betalningsperiod samt uppsägning och anmälan till automatisk kortbetalning eller autogiro m.m. gör du enklast på www.kundtjanst.nu. Ändring av e-post och adress ska göras omgående. Om du inte meddelat oss din nya adress och därför inte fått din tidning, eftersänds den efter att du kontaktat oss, varvid du får stå för portokostnaderna.

Du kan när som helst säga upp din prenumeration. Om du mottagit första tidningen i ditt introduktionserbjudande eller om första tidningen är på väg till din adress, så träder din uppsägning i kraft efter att du mottagit samtliga tidningar i ditt erbjudande. En uppsägning som du gör efter att du mottagit ditt introduktionserbjudande måste vi ha senast 5 dagar efter att du mottagit din senaste tidning, så att vi inte skickar dig några fler. Om du betalat i förskott gäller din uppsägning från utgången av den period som du betalat för. Om din uppsägning ska gälla från en annan tidpunkt och om du önskar återbetalning av ett redan inbetalat belopp, ber vi dig kontakta kundtjänst. Utebliven betalning betraktas inte som en uppsägning.

Kontakt
Du kan kontakta oss via www.kundtjanst.nu eller på telefon måndag till fredag kl. 8–18, om du vill ha personlig betjäning, eller ringa till vår automatiska dygnetruntservice.

National Geographic
Kundtjänst
www.kundtjanst.nu
Tel. 08-555 454 53

Bonnier Publications International AS
Organisationsnummer 977041066