Köpvillkor

Så här fungerar din beställning
Du får din vara ca 2 veckor efter din beställning. Vi reserverar oss för pris-, moms- och portoändringar, utsålda och försenade varor samt ändringar av villkoren. Erbjudanden gäller inte i utlandet. Bonnier förbehåller sig rätten att godkänna varje beställning. Om du är under 18 år behöver vi en skriftlig beställning med förälders/vårdnadshavares underskrift. 

Så här fungerar din beställning av presentkort
Första tidningen skickas till mottagaren senast en månad efter beställningen och utskicken upphör automatiskt efter att sista tidningen skickats ut. I bekräftelsemejlet finns en länk till presentkortet, som kan skrivas ut. Du får information om inlösen i mejlet – information som även finns på presentkortet. Vi skickar ett inbetalningskort till den adress som du uppgav vid beställningen, förutsatt att du inte betalade i förskott med betalkort då du gjorde din beställning. Har du några frågor kan du kontakta kundtjänst via www.kundtjanst.nu eller på tel. 08-555 454 00.

Betalning
Betalning ska ske via det inbetalningskort som skickas ut tillsammans med varan. Kontakta din bank om du vill anmäla dig till E-faktura. Vid utebliven betalning tillkommer en påminnelseavgift – som mest i enlighet med den vid var tid gällande lagen. Om du returnerar varen måste du ändå betala. Om du har betalat med kort dras beställningssumman från kortet vid leveransen.

Ångerrätt
Du kan enligt konsumentköplagen ångra det ingångna avtalet utan motivering inom 14 dagar. Ångerrätten upphör 14 dagar efter den dag du mottagit din vara. Om du vill ångra avtalet, ska du meddela oss att du ångrat avtalet. Du kan t.ex. ångra det ingångna avtalet genom att logga in på www.kundtjanst.nu, där du under menyalternativet ”Kontakta kundtjänst” eller under ”Frågor och svar” hittar ångerblanketten som du kan fylla i och skicka in till oss. Ångerrätten gäller om du skickar oss ditt meddelande innan tidsfristen löpt ut.

Om du redan mottagit varan, ska du returnera den till oss utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter det att du meddelat oss att du vill utnyttja din ångerrätt. Du måste själv betala kostnaderna (porto) för returneringen. Om du vill ha kvitto på att du ångrat dig i tid, kan du t.ex. skicka ett rekommenderat brev till Kundtjänst, 205 05 Malmö, och sedan spara postkvittot. Du kan bara ångra avtalet om du kan returnera den mottagna varan till oss i obruten förpackning.

Om du utnyttjar din ångerrätt, återbetalar vi alla inbetalningar du gjort till oss, inklusive leveranskostnader. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från det datum då vi fick ditt meddelande om att du vill ångra det ingångna avtalet. Vi kan hålla inne återbetalningen fram till dess att vi fått varan i retur eller till dess att du har visat upp dokumentation på att du har returnerat varan.

Behandling av personuppgifter
Bonnierkoncernen håller ett register över koncernens kunder och användare som har registrerat sig eller köpt något hos Bonnier. Registret innehåller personuppgifter som namn, personnummer, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, leverans- och betalnings- och inköpsuppgifter, profilering baserad på adress, samt uppgifter baserade på användning av digitala tjänster. Uppgifterna används av Bonnier för fakturering, information och leverans av produkter, samt marknadsföring och som underlag för statistik och produktutveckling. Uppgifterna kan ligga till grund för att Bonnier, och i förekommande fall våra samarbetspartners, ska kunna anpassa innehåll, annonser och erbjudanden. Uppgifterna analyseras och grupperas inför urval, prioritering och planering av kontakter med kunden/användaren. Till uppgifterna kopplas en eller flera markörer om vilken typ av anpassning av webbtjänster och marknadskommunikation som riktas mot användaren, så kallad profilering.

Ändring av dina uppgifter
Ändring av din adress, e-postadress m.m. gör du enklast på www.kundtjanst.nu. Ändring av e-post och adress ska göras omgående. 

Kontakt
Du kan kontakta oss via www.kundtjanst.nu eller på telefon måndag till fredag kl. 8–18, om du vill ha personlig betjäning, eller ringa till vår automatiska dygnetruntservice.

Kundtjänst
www.kundtjanst.nu
Tel. 08-555 454 00 

 

Bonnier Publications International AS          
Organisationsnummer 977041066