Köpvillkor

Så här fungerar din beställning av en vara
Du får en bekräftelse på ditt köp direkt efter din beställning. Du får din vara ca två veckor efter beställningen. Vi reserverar oss för pris-, moms- och portoändringar, utsålda och försenade varor samt ändringar av villkoren. Erbjudanden gäller inte i utlandet. Bonnier förbehåller sig rätten att godkänna alla beställningar. Om du är under 18 år behöver vi en skriftlig beställning med förälders/vårdnadshavares underskrift.

Så här fungerar din beställning av presentkort
Den första tidningen skickas till mottagaren senast en månad efter att presentkortet löses in. Leveransen av tidningar upphör automatiskt när den sista tidningen har skickats. I bekräftelsemailet finns en länk till presentkortet så att det kan skrivas ut. I mailet får du information om hur presentkortet löses in. Information om detta framgår även på presentkortet. Om du väljer att skicka presentkortet direkt till mottagaren via SMS eller e-post får även mottagaren koden och information om hur man löser in presentkortet. Vi skickar ett inbetalningskort till den adress som anges vid beställningen om den inte redan har betalats i förskott med betalkort.

Betalning
Beloppet dras från ditt kort vid leveransen. Vid köp av presentkort dras beloppet direkt. Vid utebliven betalning tillkommer en påminnelseavgift – som mest i enlighet med den vid var tid gällande lagen. Om du returnerar varan  måste du ändå betala.

Ångerrätt
Enligt konsumentköplagen kan du ångra det ingångna avtalet utan motivering inom 14 dagar. Ångerrätten upphör 14 dagar efter den dag du mottar  din vara. Om du vill ångra avtalet ska du meddela oss att du ångrat avtalet. Du kan t.ex. ångra det ingångna avtalet genom att logga in på www.kundtjanst.nu, där du under menyalternativet ”Kontakta kundtjänst” eller under ”Frågor och svar” hittar ångerblanketten som du kan fylla i och skicka in till oss. Ångerrätten gäller om du skickar oss ditt meddelande innan tidsfristen löpt ut.

Om du redan har mottagit varan ska du returnera den till oss utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter det att du meddelat oss att du vill utnyttja din ångerrätt. Du måste själv betala kostnaderna (porto) för returneringen . Om du vill ha kvitto på att du ångrat dig i tid kan du t.ex. skicka ett rekommenderat brev till Kundtjänst, 205 05 Malmö, och sedan spara postkvittot. Du kan bara ångra avtalet om du kan returnera den mottagna varan till oss i obruten förpackning.

Om du utnyttjar din ångerrätt återbetalar vi alla inbetalningar du gjort till oss, inklusive leveranskostnader. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från det datum då vi fick ditt meddelande om att du vill ångra det ingångna avtalet. Vi kan hålla inne återbetalningen fram till dess att vi fått varan i retur eller till dess att du har visat upp dokumentation på att du har returnerat varan.

Behandling av personuppgifter
Bonnierkoncernen för ett register över koncernens kunder och användare som har registrerat sig eller köpt något hos Bonnier. Registret innehåller personuppgifter som namn, personnummer, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, leverans-, betalnings- och inköpsuppgifter, profilering baserad på adress, samt uppgifter baserade på användning av digitala tjänster. Uppgifterna används av Bonnier för fakturering, information och leverans av produkter, samt marknadsföring och som underlag för statistik och produktutveckling. Uppgifterna kan ligga till grund för att Bonnier, och i förekommande fall våra samarbetspartner, ska kunna anpassa innehåll, annonser och erbjudanden. Uppgifterna analyseras och grupperas inför urval, prioritering och planering av kontakter med kunden/användaren. Till uppgifterna kopplas en eller flera markörer om vilken typ av anpassning av webbtjänster och marknadskommunikation som riktas mot användaren, så kallad profilering.

Ändring av dina uppgifter
Ändring av din adress, e-postadress m.m. gör du enklast på www.kundtjanst.nu. Ändring av adress och e-postadress ska göras omgående.  

Kontakt
Du kan kontakta oss via www.kundtjanst.nu eller på telefon måndag till fredag kl. 8–18, om du vill ha personligservice. Du kan också ringa till vår automatiska dygnetruntservice utanför öppningstiderna.

Kundtjänst
www.kundtjanst.nu
Tel. 08-555 454 00

Bonnier Publications International AS           
Organisationsnummer 977041066