Prenumerationsvillkor för DITT HUS

Så här fungerar din prenumeration:
Som ny prenumerant får du det första bandet i serien DITT HUS som introduktionserbjudande ca 3 veckor efter din beställning. Efter introduktionserbjudandet får du automatiskt som löpande prenumeration ett nytt band i serien var sjätte vecka för 179:50 + 39:50.

Serien består av totalt 16 band.

Vi reserverar oss för pris-, moms- och portoändringar, utsålda varor samt ändringar av prenumerationsvillkoren.

Prenumerationserbjudandena gäller inte i utlandet. DITT HUS förbehåller sig rätten att godkänna varje beställning. Vi accepterar endast beställningar från personer över 18 år. Om du är under 18 år behöver vi en skriftlig beställning med målsmans underskrift.

Om en försändelse skadas under leveransen, kan du kontakta vår kundtjänst så får du en ny.

Uppsägning:
Du kan när som helst säga upp din prenumeration, vi måste dock ha din uppsägning senast 5 dagar efter att du har mottagit din försändelse. Observera att du måste säga upp prenumerationen för att den ska avslutas. Utebliven betalning betraktas inte som en uppsägning.

Betalning:
Tillsammans med boken sänder vi dig ett inbetalningskort – använd det för att betala din prenumeration före förfallodagen. Om du betalar för sent, hinner vi inte registrera din betalning innan vi skickar nästa inbetalningskort. Din betalning kommer därför att framgå först av det efterföljande inbetalningskortet. Betalar du med kort eller är registrerad för autogiro, framgår detta av ditt inbetalningskort. Om du betalat i förskott, skickar vi det antal böker som du har betalat för. Vill du ha din förhandsbetalning i retur ombeds du kontakta kundtjänst. Om betalningen uteblir sänder vi dig påminnelser. Vid flera uteblivna betalningar skickar vi en påminnelse och debiterar maximal påminnelseavgift enligt räntelagen.

Ångerrätt:

Du har 14 dagars ångerrätt efter mottagandet av ditt första band, förutsatt att förpackningen är obruten och att du själv betalar kostnaderna för returneringen. Kontakta kundtjänst på tel. 08-555 454 43 och meddela att du ångrat ditt köp.

Behandling av personuppgifter:

DITT HUS ingår i Bonnierkoncernen, nedan kallat Bonnier. Företagen inom Bonnier behandlar kunders och användares personuppgifter gemensamt inom koncernen. Bonnier AB håller ett register över koncernens kunder och användare som har registrerat sig eller köpt något hos Bonnier. Registret innehåller personuppgifter som namn, personnummer, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, leverans- och betalnings- och inköpsuppgifter, profilering baserad på adress, samt uppgifter baserade på användning av digitala tjänster. Uppgifterna används av Bonnier för fakturering, information och leverans av produkter, samt marknadsföring och som underlag för statistik och produktutveckling. Uppgifterna kan ligga till grund för att Bonnier, och i förekommande fall våra samarbetspartners, ska kunna anpassa innehåll, annonser och erbjudanden. Uppgifterna analyseras och grupperas inför urval, prioritering och planering av kontakter medkunden/användaren. Till uppgifterna kopplas en eller flera markörer om vilken typ av anpassning av webbtjänster och marknads-kommunikation som riktas mot användaren, så kallad profilering.

Ändring av prenumerationen:
Om du har ändringar rörande din prenumeration, t.ex. adressändring, ändring av betalningsperiod, anmälan till automatisk kortbetalning, anmälan till autogiro m.m., gör du dessa enklast på www.kundtjanst.nu. Tänk på att det är ditt eget ansvar att anmäla adressändring vid flyttning, då vi inte får något automatiskt besked om detta. Skulle du i samband med utebliven adressändring inte få din försändelse, eftersänds denna efter att du kontaktat oss, varvid du får stå för de extra portoutläggen. Vi ber dig också meddela oss ifall din e-postadress ändras. 

Kontakt
Du kan kontakta oss via www.kundtjanst.nu eller på telefon måndag till fredag kl. 8–18, om du vill ha personlig betjäning, eller ringa till vår automatiska dygnetruntservice.

DITT HUS
Kundtjänst
205 50 Malmö
Tel. 08-555 454 43